Η ιδρυτική διακήρυξη του ΣΑΕΠΗ
Ανακοινώθηκε επίσημα από τον Σύλλογο Αρωγής Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών και Αθλητών ΑΜΕΑ Ηρακλείου (Σ.Α.Ε.Π.Η) η ιδρυτική διακήρυξη στην οποία όπως αναφέρουν, στοχεύουν μεταξύ άλλων στην εξασφάλιση ιατρικής κάλυψης των ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων αθλητών σε περίπτωση τραυματισμών τους.

Αναλυτικά, η ιδρυτική διακήρυξη, όπως δόθηκε στη δημοσιότητα:

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΑΕΠΗ
Συλλόγου Αρωγής Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών
(ενεργών και παλαιμάχων )
και Αθλητών ΑΜΕΑ Ηρακλείου

H γενικευμένη κρίση που διέρχεται σήμερα η κοινωνία μας, εκτός των άλλων, πλήττει και το τοπικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο δυσχεραίνοντας, ή και αποτρέποντας ακόμα, την ενεργή συμμετοχή ειδικά των πιο αδύνατων οικονομικά αθλητών. Tα δε ερασιτεχνικά σωματεία, αντικειμενικά, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν και να συνδράμουν στην επίλυση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αθλητές τους.-
Ενόψει αυτής της κατάστασης, μία ομάδα ευαισθητοποιημένων συμπολιτών που πιστεύομε στην ανάγκη ενδυνάμωσης του ερασιτεχνικού αθλητισμού, αναλάβαμε την πρωτοβουλία της ίδρυσης του ΣΑΕΠΗ.-
Σκοπός μας, συνοπτικά είναι, κατ’ αρχήν, η διάγνωση και ο εντοπισμός των πάσης φύσεως προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην αθλητική τους δραστηριότητα οι οικονομικά ασθενέστεροι ερασιτέχνες (ενεργοί και παλαίμαχοι) ποδοσφαιριστές και αθλητές ΑΜΕΑ του τόπου μας και εν συνεχεία, η μέριμνα, η συμπαράσταση και η αλληλεγγύη για την επίλυση τους.-

Ενδεικτικά στοχεύουμε:
– Στη γενίκευση του ουσιαστικού προληπτικού ιατρικού ελέγχου των αθλητών, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την υγεία και σωματική τους ακεραιότητα.-
– Στην εξασφάλιση ιατρικής κάλυψης για τη θεραπεία και την αποκατάσταση, των ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων αθλητών, σε περίπτωση τραυματισμού τους.-
– Στην παροχή κινήτρων (π.χ. χορηγιών, υποτροφιών κ.α.) και κάθε άλλου είδους αρωγή, στους οικονομικά ασθενέστερους αθλητές, ώστε να ασχολούνται απρόσκοπτα με τη δραστηριότητα τους.-
– Στην ευαισθητοποίηση και το συντονισμό μεμονωμένων συμπολιτών μας αλλά και φορέων, για προσφορά σε αυτή την κοινωνική δράση μας, καθώς και στην ενεργοποίηση όλων των σχετικών κοινωνικών δομών, ενεργώντας σαν «συνδετικός κρίκος» ανάμεσα στο «πρόβλημα» και στην «επίλυση» του.-
– Στην προσπάθεια μας αυτή προσβλέπουμε στην συνεργασία μας με όλους, χωρίς αποκλεισμούς, τους εμπλεκομένους δημόσιους, δημοτικούς, θεσμικούς και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και με τα ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωματεία του Νομού μας.-
– Στη διεύρηνση του αριθμού των μελών μας, με τη συμμετοχή κι άλλων συμπολιτών που πιστεύουν κι αυτοί στην αυτοοργανωμένη κοινωνική προσφορά και δράση.-

Οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι που απαιτούνται για την ενίσχυση των δράσεων μας, εκτός από τις συνδρομές των μελών μας, θα εξευρίσκονται από δωρεές, χορηγίες, συνεργασίες, αλλά και από τις πολυποίκιλες μαζικές εκδηλώσεις που ήδη προγραμματίζουμε.-
Κατηγορίες: ΕΠΣΗ - ΕΠΟ,ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ