Περιήγηση: ΠΟΤΑΜΙΕΣ

ΠΟΤΑΜΙΕΣ ΠΑΙΧΤΕΣ ΠΟΤΑΜΙΕΣ

Μέσω ανακοίνωσης, οι παίκτες των Ποταμιών γνωστοποίησαν τα παράπονα τους προς τη διοίκηση του σωματείου η οποία όπως αναφέρουν αδιαφορεί και δεν βρίσκεται στο…