Περιήγηση: ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΠΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Συνάντηση προκειμένου να εξεταστούν οι δυνατότητες βελτίωσης και ανάπτυξης των αθλητικών υποδομών στο ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο για την άθληση φοιτητών, μαθητών…